Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness
that most frightens us

Marianne Williamson

Nystart

Vill du byta inriktning helt eller delvis i ditt yrkesliv men kan inte se hur det faktiskt ska gå till?

Känner du att det är dags för en större förändring i yrkeslivet men du vet inte till vad?

Går du kanske runt med starta eget-drömmar och är redo att undersöka möjligheterna med att dra igång något eget på heltid eller deltid?

Hållbart

Känns det som du springer snabbare och snabbare samtidigt som du hinner med mindre och mindre?

Längtar du efter en långsiktig hållbar lösning där både ditt privatliv och yrkesliv får plats?

Är du redo att göra förändringar i ditt befintliga yrkesliv så att det fylls på med mer meningsfullhet, engagemang och glädje?

För sju år sedan ställde jag en av de viktigaste frågorna jag hittills ställt mig själv i livet. “Vad längtar jag, från djupet av mitt hjärta, egentligen efter?”
Svaret som växt fram har guidat mig till där jag är idag i mitt yrkesliv. Jag coachar, erbjuder mentorskap och inspirerar till nya hållbara val och vägar inom karriärs och yrkeslivsutveckling.
För sju år sedan ställde jag en av de viktigaste frågorna jag hittills ställt mig själv i livet. “Vad längtar jag, från djupet av mitt hjärta, egentligen efter?”
Svaret som växt fram har guidat mig till där jag är idag i mitt yrkesliv. Jag coachar, erbjuder mentorskap och inspirerar till nya hållbara val och vägar inom karriärs och yrkeslivsutveckling.