Jag gjorde allt jag trodde man skulle göra för att leva ett lyckligt och framgångsrikt liv; pluggade till högsta betyg på gymnasiet, tog examen från Handelshögskolan i Stockholm, byggde en välbetald karriär inom marknadsföring och försäljning, hade en fulltecknad almanacka, skaffade barn, gifte mig och köpte stort hus i förorten. I längtan efter meningsfullhet och inre lugn drog jag igång tusen projekt, men ingenting fick mig att må bättre. Istället kändes vardagen allt mer som ett skenande tåg. Att stanna upp blev otänkbart, då kände jag allt för tydligt att jag inte orkade längre, så jag jobbade ännu mer. En julafton fick jag en svart liten bok av min dåvarande man. På framsidan fanns en spegel med titeln Duktighetsfällan tryckt i blockbokstäver under den snirkliga ramen. Jag slog upp pärmarna och öppnade locket till Pandoras ask. På sidorna stod mitt liv beskrivet, och det stavades i den stunden till ”utmattningsdepression.”

Den insikten kom till mig för snart 7 år sedan och blev starten för en fantastiskt utmanande och utvecklande resa. Vägen framåt har gått genom utforskande av deltidsarbete, frilansande och perioder av studier. Under ett halvår gav jag mig själv möjligheten att vara helt ledig för att fundera över vad som motiverar och skänker meningsfullhet i jobbet och i stort. Numera är arbetet inte på bekostnad av någonting annat. Tvärt om. Det bidrar till att vardagen blir bättre, och arbetet blir i sin tur bättre när jag tar mig tid till det som verkligen är viktigt för mig, på jobbet och i mitt privatliv.

När vi tar hand om oss själva kan vi ge till andra, och våra kompetenser kommer till användning på helt nya sätt. Jag är certifierad ICC Coach och har fördjupat mig i talangutveckling, hållbart yrkesliv, mental träning och arbetspsykologi. Tillsammans med mina år som högpresterande kommunikationskonsult och chef med personalansvar inom affärslivet, så har jag en unik möjlighet att också ge handfasta råd och tips när så behövs för hur du kommer vidare i din karriär.

För mig är det självklart att vi alla har en unik uppgift att fylla i yrkeslivet och det är när vi arbetar i enlighet med den som vi fullt ut använder vår potential. När vi väljer att följa den vägen så känns livet i högre grad, även i sina naturliga skiftningar, meningsfullt, glädjefyllt och inte minst enkelt. Vi utgår då från en plats i oss där vi lättare kan göra relevanta prioriteringar och därmed kan vi på ett bättre sätt se till att vi mår bra och har roligt i vårt yrkesliv.

För sju år sedan ställde jag en av de viktigaste frågorna jag hittills ställt mig i livet. ”Vad längtar jag, från djupet av mitt hjärta, egentligen efter?”
Svaret som växt fram har guidat mig till där jag är idag i mitt yrkesliv. Jag coachar, erbjuder mentorskap och inspirerar till nya hållbara val och vägar inom karriärs och yrkeslivsutveckling.

Må så gott,
Lotta